วิทยาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ข้อดีวิทย์กับเทคโนฯ

  ในการเรียนรู้และนำวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีมาใช้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรามากแล้วในชีวิตประจำวันของเราเอง ในเมื่อมีวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีที่มาให้เราได้ค้นคว้าและหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ชีวิตของเรามีสีสัน ในหลักการนำวิทย์กับเทคโนฯมาใช้ก้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความสำเร็จในหลายๆด้านที่มนุษย์ทุกคนจะค้นหา เพื่อชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมสังคมที่ทันสมัยและปรับระดับความทันสมัยให้กับตัวเองได้

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

เริ่มเรียนรู้จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่
        นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1700 เป็นต้นมา ได้เข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สมัยใหม่ มีการค้นพบทฤษฎีการสันดาปโดยลาวัวซิเอ ความก้าวหน้าด้านเคมีสาขาต่าง ๆ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อม ๆ กับความก้าวหน้าด้านฟิสิกส์และกลศาสตร์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและมีการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ทุกสาขาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ในการที่จะครองโลกวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบัน